Skip to content

Sónar

Sónar

Upplýsa ber alla þá sem koma í sónarskoðun hjá 9 mánuðum að ekki er um að ræða sónarskoðun til greiningar á fósturgöllum. Sú greining fer fram á viku 18-20 á fósturgreiningardeildum. Þar með talið er vaxtarsónar.

Við bjóðum uppá margskonar sónarskoðanir á meðgöngu, snemmsónartvívíddar- og þrívíddarsónar og nú stutta 15 mínútna heimsókn.
Við erum í Hlíðasmára 10, jarðhæð með sérinngangi, sunnanmegin við stigahúsið.  Við tökum við algengustu tegundum greiðslukorta. Einnig er hægt að greiða með Netgíró og Pei.

Afritun texta er með öllu óheimil nema með leyfi höfunda/eigenda

ÁBENDINGAR

Á nokkum tungumálum

Samkvæmt ábendingu frá Landlæknisembættinu ber að upplýsa alla þá er koma í tvívíddarsónarskoðun hjá 9 mánuðum að ekki er um að ræða sónarskoðun til greiningar á fósturgöllum. Sú greining fer fram á viku 18-20 á fósturgreiningardeild Landspítala og annars staðar en í 9 mánuðum. Þar með talið er vaxtarsónar.

9 mánuðir heilsumiðstöð getur ekki ábyrgst útkomu mynda.

Samkvæmt ábendingu frá Landlæknisembættinu ber að upplýsa alla þá er koma í sónarskoðun hjá 9 mánuðum að ekki er um að ræða sónarskoðun til greiningar á fósturgöllum. Sú greining fer fram á viku 18-20 á fósturgreiningardeild Landspítala og annars staðar en í 9 mánuðum. Þar með talið er vaxtarsónar.

Mikilvægt er að foreldrar geri sér grein fyrir því að skýrleiki og gæði mynda í þrí-og fjórvídd er háð ýmsum þáttum og ekki hægt að tryggja neina útkomu hvað myndirnar varðar. Atriði sem hafa áhrif á myndgæðin eru til dæmis vefjaþéttni móður, lega og stelling barns, staðsetning fylgju, meðgöngulengd, hvort kollur sé verulega djúpt skorðaður í grind, legvatnsmagn og fitulag á kviðvegg móður, fyrirlægur ristill eða örvefur og/eða hnútar á fyrirlægum vef.

According to regulations from the Directorate of Health, all those choosing to come to 9 mánuðir ehf. for a 3- and 4D ultrasound are to be informed that no diagnosis of malformations of the featus will be performed. This includes measurement of the baby´s size and weight as no such measurements will be made.

It is important that parents realise that the clarity and quality of 3- and 4D pictures are dependant on various factors and that there is no guaranteeing the outcome of the pictures. Factors which affect the clarity and quality of the pictures are for instance, the amount of tissue between the probe and the baby, the type of mothers connective tissue, the position of the baby, position of the placenta, lenght of pregnancy.

The amount of amniotic fluid, and layer of fat tissue on mothers belly, if colon is in the way or if there is scar tissue and/or myoma between the probe and the featus.

Ifølge anmodning fra Landlæknisembætti Íslands skal alle der kommer til 3D skanning hos 9 mánuðir ehf informeres om efterfølgende:

I 3D skanning er der ikke inkluderet diagnostisk skanning til undersøgelse af eventuelle misdannelser af barnet, dette indebærer også vægtskanning.

Det er vigtigt at vordende forældre er indforstået med at tydeligheden af billeder i 3- og 4D kommer an på nogle faktorer og det er ikke muligt at forsikre resultatet af billederne på forhånd. Faktorer der har inflydelse på klarheden af billederne er fx. barnets stilling og lejring i livmoderen, moderkagens placering, graviditetslængde, om hovedet er meget dybt indstillet i bækkenet, mængden af fostervand, tætheden af moderens bindevæv samt mængde af fedtvæv, arvæv og/eller myomer.

WedBug ustawy Ministerstwa Zdrowia z dnia 24.02. 2006 wszyscy, którzy korzystaj z usBug firmy “9 mánuðum ehf.” powinny by poinformowani o tym, |e wykonywane u nich badanie ultrasonograficzne nie ocenia i nie wykazuje wad wrodzonych pBodu oraz nie wykonuje badania razwoju fizycznego pBodu tj. wielko[ci pBodu. Firma “9 mánuði ehf.” nie wykonuje badania ultrasonograficznego przed ukoDczeniem 22 tygodnia ci|y i warunkiem wykonania badania u nich jest poprzednie wykonanie badania ultrasonograficznego w 18-20 tygodniu ci|y, którego gBównym celem jest ocena wad pBodu.

Wa|ne jest |eby rodzice zdawali sobie spraw, |e wyrazisto[ oraz jako[ zdj trójwymiarowych i czterowymiarowych zale|y od wielu czynników i nie mo|na z góry zapewni dobrej jako[ci zdj. Warunki, które maj wpByw na jako[ zdj to zbicie tkanki matki, poBo|enie oraz pozycje dziecka, poBo|enie Bo|yska, dBugo[ ci|y, wstawienie gBówki dziecka do kanaBu rodnego, ilo[ci wód pBodowych oraz grubo[ tkanki tBuszczowej matki. WpByw na jako[ zdj mog mie równie| blisko le|ce jelita lub blizny, zrosty i/lub mi[niaki w blisko le|acej tkance mi[niowej.

2D Sónar

3D Sónar